Gods wil en Covid 19.

In de afgelopen dagen is het aantal Corona-besmettingen in de Biblebelt onrustbarend gestegen. Veel diepgelovige mensen weigeren gevaccineerd worden. Als je ziek wordt dan zal God daar wel een bedoeling mee hebben en dat mag je niet uit de weg gaan, wordt er geredeneerd. Als je eenmaal ziek bent mag je wel een dokter raadplegen.
Dit heeft m.i. te maken met het je onderwerpen aan Gods wil. Want, zo wordt in de kerk geleerd, God is almachtig en al wat hij wil gebeurt en dat moeten wij accepteren. ‘Uw wil geschiede’, zo heeft Jezus ons immers leren bidden.
Dat leidt wel tot pijnlijke en moeilijke vragen: al die rampen, al die oorlogen – zijn die ook Gods wil. Als je corona krijgt, is dat een ingreep van God? Is de hele pandemie van God afkomstig? En zo ja – wat zegt dat over God? En wat moeten wij dan doen?
Mensen in persoonlijke moeilijkheden, bv ernstige ziekte met mogelijk dodelijke afloop of een kruispunt op de levensweg bidden het ook: God, uw wil geschiedde. Dan meer in de zin van: ik geef mij over aan wat u voor mij bepaald hebt. Niet wat ik wil, maar wat u wil. Met al hun vragen naar Gods wil met hun leven, geven zij geven zich over in de handen van de HEER, in het vertrouwen dat Hij goed voor hen is.
Het kan een grote vraag: wat wil God? Wat wil hij van ons dat wij doen, wat wil hij met ons? Wat is de weg die hij met ons gaat? Voor velen is dat een geheim waar ze niet achter kunnen komen.
Gods wil is echter niet iets dat ons overkomt, maar iets dat van ons gevraagd wordt te doen. En daarover gaat het in het ‘Onze Vader’. Het is in de Bijbel heel duidelijk wat de wil van God is; dat staat verwoord in de Thora en in de Tien Geboden. Of in de samenvatting die Jezus daarvan gaf: Gods wil is dat wij hem liefhebben en onze naaste als ons zelf. Wanneer wij bidden: HEER, uw wil geschiede, dan bidden wij dat hij als enige God geëerd wordt en dat mensen zich aan zijn voorschriften houden, dus trouw zijn, waarheid spreken, niet stelen, niet doden etc. Wat zou het op deze aarde goed zijn als Gods wil geschiede: er zou rechtvaardigheid en vrede zijn, er zou voor armen en zieken gezorgd worden, mensen zouden met respect met de natuur omgaan, mensen zouden bereid zijn om vergeving te ontvangen en te vragen, vreemdelingen zouden onderdak krijgen. Niemand zou meer op de lucht zijn, niemand sterven van honger. Inderdaad: dat Gods wil op aarde geschiede! Daar wordt iedereen beter van.
Wat is Gods wil? Lees de Tien Geboden! Luister naar de profeten! Luister naar Jezus.
En als je dan bidt: uw wil geschiede, dan is vervolgens wel heel raar als je zelf niet Gods wil doet. Wat heeft bidden voor zin als je het er zelf bij laat zitten? Het lijkt mij dat je door je te laten vaccineren meer bijdraagt aan het verwerkelijken van wat God van ons wil dan door moedwillig het risico te lopen onnodig ernstig ziek te worden.