Begrafenissen

Ontreddering

Een overlijden brengt ontreddering teweeg. Zeker als het overlijden volkomen onverwacht gebeurde. Dan wordt u als directbetrokkene ineens overspoeld door allerlei emoties: schrik, onmacht, verdriet. Toch moet er ook praktisch gehandeld moet worden. Hoe doet u dat in zo’n situatie? Maar ook als het sterven na een lang ziekbed kwam en verwacht werd is een overlijden ingrijpend. Het is echt voorbij, degene die u liefheeft is de laatste grens gepasseerd.

Afscheid nemen

Ik bied mijn expertise aan om u te helpen waardig afscheid te nemen van de overledene. Daarbij kunt u denken aan het vorm geven van het laatste afscheid: een rouwdienst in de kerkelijke traditie; het schrijven en eventueel uitspreken van een In Memoriam; rituelen die u helpen om het leven van de overledenen een plaats te geven.

In mijn meer dan 30-jarige praktijk als gemeentepredikant ben ik vele malen betrokken geweest bij een uitvaart. De ene keer betrof het een kerkelijk meelevend gemeentelid dat ik goed kende en die ik bezocht had tijdens een ernstig ziekbed. Een andere keer ging het over iemand die weinig op had met de kerk en die ik nooit ontmoet had, maar die wel een eigen verhouding had tot God en geloof. Ook heb ik te maken gehad met mensen die het allemaal niet zo zeker wisten als het over God of de hemel ging. Ik heb laatste woorden gesproken aan het graf van mensen die ‘oud en der dagen zat’ waren; ik heb ook ernstig naar woorden moeten zoeken bij het overlijden van kinderen en volwassenen in de bloei van hun leven. Soms besprak ik met de persoon in kwestie zelf hoe het er in de afscheidsdienst aan toe zo gaan. Vaak sprak ik daarover met de nabestaanden.

God en geloof

Bij het leiden van uitvaarten staan voor mij u als nabestaanden en de overledene en zijn/haar levensovertuiging centraal. Ik zelf ben predikant in de Protestantse Kerk van Nederland en heb een protestants-christelijke achtergrond. Het is echter expliciet niet mijn bedoeling om u tot mijn visie en mijn overtuiging te bekeren. Het gaat mij er om u bij te staan in het afscheid nemen van wie u lief is. Om de woorden te vinden die u nodig hebt om te zeggen wat gezegd moet worden. Gelovig-zijn of christen-zijn is daarvoor geen voorwaarde. Door mijn achtergrond en instelling ben ik echter wel geschikt om juist daar, waar mensen afscheid hebben genomen van het traditionele christendom en toch een band met God hebben, steun te bieden bij het laatste afscheid.

Praktische zaken

Ik ben geen uitvaartverzorger. De praktische kant van de begrafenis of crematie regelt u met de uitvaartverzorger, met wie u zelf rechtstreeks contact opneemt. Datum en tijdstip van de uitvaart wordt in goed overleg tussen u, de uitvaartverzorger en mij afgesproken.

Voorafgaande aan de uitvaart vinden er twee gesprekken plaats om het moment van afscheid voor te bereiden. Na het afscheid volgt er nog een afrondend gesprek.

Bij de uitvaart

Soms zijn er dingen die niet gezegd kunnen worden, waar muziek wel uitdrukking aan kan geven. Wilt u live muziek, dan kan ik u van harte Richard Vos aanraden, een veelzijdig musicus en componist.

Mocht u foto’s van de uitvaart willen hebben: Chris van Beek is gespecialiseerd in uitvaartfotografie.

Levensvragen rondom het sterven

Bij het sterven komen wezenlijke zaken naar boven. Het onder ogen zien van onze sterfelijkheid, de kwetsbaarheid van ons leven, vragen over God en geloof, vragen naar de mogelijkheid van een leven na de dood, omgaan met onvervulde verlangens of schuldgevoel – dat zijn allemaal vragen waar een mens mee geconfronteerd wordt bij een overlijden. Het zijn moeilijke onderwerpen. Wellicht stelt u het op prijs om daar eens in alle openheid vertrouwelijk over te praten. Ook daarvoor kunt u contact met mij opnemen.

Richard Vos: componist, cantor-organist, pianist

Meer informatie

Kosten

€995,00 exclusief reiskosten à € 0,40 p/km

Voor kerkelijk uitvaarten gelden andere tarieven. Neem daarvoor contact op met mij.