Kringwerk

Veel kerkelijke gemeenten hebben Bijbelkringen, waar gemeenteleden hun geloof en kennis in een gezamenlijk traject verdiepen. Naast de Bijbel worden er ook andere boeken samen gelezen of andere onderwerpen besproken.  Naast studiekringen zijn er ook gesprekskringen voor lotgenoten, waar mensen bij elkaar komen om hun ervaringen te delen en elkaar tot steun of inspiratie te zijn.

Gesprekskring rouwverwerking: Leven met gemis.

Rouwen na het verlies van iemand die je zeer lief was is een zwaar en moeizaam proces. Alles is anders dan het was; je moet je hele leven anders gaan inrichten, zonder die éne. Je hebt verdriet en tegelijkertijd ben je misschien opgelucht om dat er een einde gekomen is aan een uitzichtloze situatie. De mensen die je ontmoet kunnen heel troostend en meelevend zijn, maar soms worden er tactloze opmerkingen gemaakt die je onverwacht pijn doen. En al die goede raad die je van iedereen krijgt…

Het zijn vaak de mensen die hetzelfde hebben meegemaakt die weten wat het is en hoe het voelt: het rauwe rouwen. Het kan je helpen om een weg te vinden in je rouw om met een groep mensen die in een vergelijkbare situatie zijn te praten en ervaringen uit te wisselen. Mensen aan wie je niets hoeft uit te leggen, want ze zijn allemaal ervaringsdeskundigen.

Ik bied kerkelijke gemeenten aan een gesprekskring over rouwen te verzorgen: Leven met gemis. Speciaal voor hen die een groot verlies hebben geleden en behoefte hebben om daar aan te werken, om een beetje structuur in het rouwproces te krijgen. Het kan gaan over vragen als: wat troost je en wat juist niet? Wat, als je geen afscheid hebt kunnen nemen? Hoe ga je om met schuldgevoelens? Wat is de rol van God bij dit sterven en bij mijn rouw?

De kring ‘Leven met verlies’ komt minstens vier en hoogstens acht keer bij elkaar. Wat er besproken wordt tijdens de kringgesprekken is strikt vertrouwelijk en reken ik tot mijn ambtsgeheim. Gedurende het tijdsbestek waarin de kring plaatsvind kan ik ook individuele leden op hun verzoek een persoonlijk gesprek aanbieden als zij ergens tegen aan lopen wat zij niet in de kring kunnen delen, maar wel kwijt willen. Als de kring is afgelopen verdwijn ik weer uit uw gemeente; wel kunnen de deelnemers tot een half jaar na de kring een beroep op mij doen voor pastorale nazorg als zij dat wensen.

Meer informatie

Informatie

Data: in overleg

Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 8

Kosten: € 100,00 per kringbijeenkomst. Exclusief reiskosten à € 0,40 p/km