Catechese

Catechese is belangrijk.

In 2019 verscheen een boekje van Maarten Wisse over de sterk afgenomen bereidheid van kerkmensen om te leren. Willen we als kerk overleven dan is het echter niet genoeg om op geloofservaringen af te gaan – je moet die ook kunnen duiden, is de strekking van zijn betoog. Ook voor kinderen en jongeren is het van belang kennis te hebben van waar het in de kerk en in het geloof om gaat.

Als uw kerkelijke gemeente vacant is, of als u een predikant in deeltijd hebt, komt het geloofsonderricht aan kinderen en jongeren mogelijk onder druk te staan. Natuurlijk kunt u uw consulent vragen om catechese te geven. Of geïnteresseerde en gemotiveerde vrijwilligers. Maar u kunt ook mij daarvoor inhuren. Ik heb jarenlange ervaring met het geven van geloofsonderricht aan alle leeftijdsgroepen; van maaltijdcatechese voor kinderen vanaf vier jaar tot het begeleiden van jongeren die geloofsbelijdenis willen afleggen. Voor mij zijn twee zaken belangrijk: de kinderen en jongeren leren inhoudelijk waar het in de kerk over gaat en er is ruimte voor hen om vrijmoedig in gesprek te gaan en hun eigen visie te vormen.

Voor de diverse vormen van catechese maak ik o.a. gebruik van het materiaal dat aangeboden wordt door JOP van de Protestantse Kerk in Nederland, zoals Bijbel Basics. Voor belijdeniscatechese is ‘Kijk op geloof’ van dr. H. Veldhuis uitermate geschikt.

Er zijn diverse mogelijkheden:

Maaltijdcatechese (voor kinderen in groep 1 en 2 van de Basisschool); 4 bijeenkomsten.
Voor die gemeenten waar kinderen de Maaltijd van de Heer meevieren. 
Eenvoudige lessen waarin de kinderen ontdekken wat het breken en delen van
brood en wijn betekent.

Basiscatechese (voor kinderen in groep 7 en 8 van de Basisschool)
– De belangrijkste verhalen uit het Oude Testament; 6 bijeenkomsten. 
– De belangrijkste verhalen uit het Nieuwe Testament; 6 bijeenkomsten.
– De eredienst; 4 bijeenkomsten
– De sacramenten; 4 bijeenkomsten
– Oecumene; 3 bijeenkomsten en een bezoek aan een RK-kerk.

Belijdeniscatechese ter voorbereiding op Openbare Geloofsbelijdenis; aantal bijeenkomsten in overleg.

Mogelijk heeft u de voorkeur voor een onderwerp dat hier (nog) niet bij staat; in overleg kan ik ook over andere geloofsitems catechese geven.

De kosten zijn overeenkomstig de officiële richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland.


Groepen van 3 tot 10 kinderen/jongeren: € 49,71 exclusief materiaalkosten.Reiskostenvergoeding: € 0,24 per km.
Meer weten? Neem contact op!

Meer informatie

Kosten

€49,71 per uur
Reiskosten à € 0,24 p/km