Stervensbegeleiding

Levensvragen rondom het sterven

Het leven is eindig, dat weet iedereen. Gelukkig hoeven we daar niet elke dag bij stil te staan. Maar op een gegeven moment worden we er onherroepelijk mee geconfronteerd dat ons leven echt op houdt. En dan? Allerlei wezenlijke vragen komen kunnen bij je boven komen. Hoe kijk je terug op je leven? Wat was wezenlijk? Misschien zijn er verlangens die niet vervuld zullen worden. Hoe neem je afscheid van mensen die je dierbaar zien? Zijn er nog zaken af te handelen? Ook grotere vragen kunnen zich aandienen: wat gebeurt er met je als je de laatste grens over bent? Is er een leven na de dood? Hoe zit dat nou met God en geloof? 

In de middeleeuwen kende men de ars moriendi, de kunst van het sterven. Men stelde zich voor dat aan het sterfbed vijf engelen stonden en daar tegenover vijf duivels. Zij verbeelden de machten waartussen de stervende heen en weer geslingerd werd: geloof en ongeloof, hoop en wanhoop, geduld en ongeduld, ijdelheid en nederigheid, hebzucht en onthechting. Er zijn moderne (en zo u wilt: a-religieuze) versies van deze spanningen. Het is de kunst te balanceren tussen wat je kunt doen en wat je uiteindelijk moet loslaten.

Het zijn moeilijke onderwerpen. Wellicht stelt u het op prijs om daar eens in alle openheid vertrouwelijk over te praten.  In mijn 30-jarige praktijk heb ik veel gesprekken met stervenden gevoerd en de laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd in de allerlaatste levensfase. Ik bied mij aan als gesprekspartner om uw gedachten en emoties rustig te onderzoeken en een plaats te geven, zodat u op een manier die bij u past het leven uiteindelijk kunt loslaten, wanneer de tijd daar is.

 

Meer informatie

Kosten

Afhankelijk van de duur van het gesprek, gemiddeld €100,00. Intakegesprek kosteloos.  Exclusief reiskosten à € 0,40 p/km.